Föreningsnyhet

SMER arrangerar seminarium: Etik, klimat och hälsa 4 okt på Läkaresällskapet.

19 april 2024

Seminarium om etik, klimat och hälsa. Arrangeras av SMER i samarbete med LfM. SAVE THE DATE!

Statens medicinetiska råd (Smer) har tilldelat Läkare för Miljön 2023 års etikpris! Med anledning av detta planeras ett seminarium om Etik, klimat och hälsa eftermiddagen den 4 okt på Läkaresällskapet.

Mer information och länk till anmälan kommer att finnas på hemsidan så fort det är tillgängligt. Håll ögonen öppna!

Annonser

Annonser