Föreningsnyhet, Branschnyhet

Läkare för Miljön belönas med Smers etikpris 2023!

7 december 2023

Statens medicinetiska råd (Smer) har tilldelat Läkare för Miljön 2023 års etikpris! Med anledning av detta planeras ett seminarium om Etik, klimat och hälsa eftermiddagen den 4 okt på Läkaresällskapet. SAVE THE DATE!

Statens medicinetiska råd (Smer) tilldelar Läkare för Miljön årets etikpris.Motiveringen lyder ”För deras värdefulla arbete med att lyfta vårdens ansvar för klimatomställningen, engagera vårdpersonal för miljö- och klimatfrågor samt sprida kunskap om kopplingen mellan hälsa och klimat”.

– Läkare för Miljön gör en viktig insats för att öka medvetenheten om hur hälso- och sjukvården både påverkar och påverkas av klimatförändringarna och vad läkare och annan vårdpersonal kan göra för att bidra till att minska vårdens klimatpåverkan och främja en livsstil som är både hälsosam och miljövänlig, säger Sven-Eric Söder, Ordförande på Smers.

Läs mer nedan:

https://www.sls.se/om-oss/aktuellt/Nyheter/2023/lakare-for-miljon-belonas-med-smers-etikpris-2023/

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2023/12/lakare-for-miljon-far-smers-etikpris-2023-valdigt-glada/

Annonser

Annonser