Föreningsnyhet, Debatt

Call for action for a COP 16 Health Program

6 juni 2024

  • Debatt

Läkare för Miljön har tillsammans med sin nordiska systerorganisationerna skrivit under detta upprop för att uppmärksamma hälso- och sjukvårdens roll i arbetet för att bevara biologiskt mångfald och upphöra att skada natur och miljö – bland annat genom att själva ställa om till en hållbar verksamhet.

Ödlor och biologisk mångfald

Detta upprop har kommit till på initiativ från våra norska kollegor i Norweigan Physisians Action Against Climate Change. I slutet av 2024 kommer COP 16 att hållas och vi hoppas då på att tillsammans med WHO och HCWH skapa ett världsomfattande program för att minska hälso- och sjukvårdens miljö- och klimatpåverkan. Läs mer nedan. Du kan även som enskild person stödja uppropet – scanna QR-koden i dokument.

Call for action COP 16

Annonser

Annonser