Kurs

Kurs i Forskning om Läkemedel och Miljö

Läkemedelsverkets kunskapscentrum för läkemedel i miljön bjuder in till konferens. Syftet är att höja kunskapen om den forskning som pågår i Sverige och att stimulera till dialog och kunskapsutbyte.

Tid & plats

Tid: 14–15 maj 2024, lunch till lunch.
Plats: Konferens Hubben, Uppsala Science Park.

Målgrupp

Konferensen ges på svenska och vänder sig till personer från akademi, myndigheter, regioner och företag som arbetar med läkemedelspåverkan på miljön.

Läs mer och anmälan:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/hallbar-utveckling/kunskapscentrum-for-lakemedel-i-miljon/lakemedel-i-miljon–vad-hander-inom-svensk-forskning#hmainbody2

Tid & plats

Tid: 14–15 maj 2024, lunch till lunch.
Plats: Konferens Hubben, Uppsala Science Park.

Målgrupp

Konferensen ges på svenska och vänder sig till personer från akademi, myndigheter, regioner och företag som arbetar med läkemedelspåverkan på miljön.

Läs mer och anmälan:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/hallbar-utveckling/kunskapscentrum-for-lakemedel-i-miljon/lakemedel-i-miljon–vad-hander-inom-svensk-forskning#hmainbody2

Uppdaterad: 26 mars 2024

Annonser

Annonser