Digital temadag om ungas hälsa och klimatförändringarna

Svensk Förening för Ungdomsmedicin tillsammans med Svenska Läkaresällskapet bjuder in till webinar 21 mars kl 13.13-17.30.

Annonser

Annonser