Läkare för Miljön

Det blir allt mer uppenbart: jorden – vårt hem – klarar inte mer belastning och vår civilisation riskerar att gå mot undergång om vi inte radikalt förändrar vårt utnyttjande av den. Vi i Läkare för Miljön verkar för bättre hälsa och då krävs en genomgripande omställning så att mänskligheten kan ta den sista möjliga chansen att vända utvecklingen. Vi grundar oss på vetenskap och nyttjar vår kunskap och position som läkare och naturvetare för att nå ut brett med korrekta fakta.

Vården behöver göra mer för miljön!

Läkare för Miljön är engagerad i hälso- och miljöaspekter på klimatförändringar, läkemedel, livsstilsfrågor och kemikalier. Föreningen är associerad till Svenska Läkaresällskapet och samarbetar med Sveriges Läkarförbund, sjukvårdshuvudmän, universitet, andra yrkesföreningar och ideella organisationer. Föreningen är öppen för alla som arbetar inom sjukvården eller medicinsk forskning.

Ju fler vi blir, desto starkare blir vår röst.

Bli medlem

Ju fler vi blir, desto starkare blir vår röst.

Föreningen vänder sig till läkare, medicine studerande och inom medicinen aktiva forskare. Du som är eller har varit verksam inom hälso- och sjukvården men ej är läkare välkomnas som associerad medlem. Andra som stödjer föreningens syften är välkomna som stödmedlemmar.

Annonser